GD-text-logotyp

Om GD


Grundläggningsdagen (GD) riktar sig till entreprenörer, beställare, konsulter, myndigheter med flera inom grundläggningsområdet i vid bemärkelse.


Intresset för Grundläggningsdagen har glädjande nog spridit sig utanför Sveriges gränser. Numera finns varje år såväl konferensdeltagare som utställare från Norden och Europa på plats.

Huvudman för Grundläggningsdagen är Svenska Geotekniska Föreningen (SGF).


Arbetsgruppen för Grundläggningsdagen (AG GD) inom SGF har som uppgift att planera och genomföra GD årligen sedan 1978.


För mer information om SGF: sgf.net