GD-text-logotyp

Arkiv

Grundläggningsdagen 14 mars 2024 var välbesökt med drygt 900 deltagare och 81 utställare!

Open chat GD

GD 2024 hade följande fyra huvudteman:

 • Fresh

  Främst för dig under 35 år. Seniora, hjälp till att lyfta fram/uppmuntra våra yngre, kanske kan ni göra något tillsammans. Som vanligt är ordet fritt!

 • Risky?

  När det inte blev som det var tänkt, Hur ser framtiden ut? Tuffa förhållanden, aktiv design, kreativa lösningar, nytänk, nya metoder

 • Reinforcement learning

  Stora projekt, stora maskiner, stödkonstruktioner, erfarenhetsöverföring, förstärkning, kranuppställning, fundament, bärighet

 • Spotlight AI

  Erfarenheter, framtidsspaning, begränsningar, risker, tilltro, fokus på AI 

Abstracts

Pass 3A-1  Djupgrundläggning av Station Sofia – En teknisk bedrift i Stockholm
Mikael Creütz, WSP


Pass 3A-2  Combining our experience - Jet grouting enabling major projects north and south of Sweden
Robert Thurner, Keller

Ralf Krutwig, Wayss & Freytag Ingenieurbau AG


Pass 3A-3  Smartsheetpile: advanced structural health monitoring solution for steel sheet piles structures
Abir Gallala, Arcelor Mittal


Pass 3B-1  Towards green soil stabilization: Initial findings from the Goal Project
Priscilla Paniagua, NGI/NTNU


Pass 3B-2  Geologiska osäkerheters betydelse vid modellering av portrycksreduktion från läckage till djupt schakt
Sofie Axeen och Johanna Merisalu, Chalmers


Pass 3B-3  Modellering av tidsberoende sättningar på stora skalor med en maskinlärningsbaserad metamodell
Ezra Haaf, Chalmers


Pass 4-1  AI i geotekniken – nya möjligheter eller ett förfärligt verktyg
Stefan Larsson, KTH och Chunlinh Shan, Tyréns


Pass 4-2  AI in geotechnical engineering – a geophysical point of view
Andi A. Pfaffhüber, EMerald Geomodelling AS


Pass 4-3  Paneldebatt: Erfarenheter och framtidsspaning om AI i geobranschen
I panelen: Kristy Heng, Trafikverket, Anders Palmén, Veidekke, Gunilla Franzén, GeoVerkstan, Göran Pyyny, Sweco, Stefan Larsson, KTH, Andi A. Pfaffhüber, EMerald Geomodelling AS