GD-text-logotyp

Open chat GD


GD 2024 har följande fyra huvudteman:

 • Fresh

  Främst för dig under 35 år. Seniora, hjälp till att lyfta fram/uppmuntra våra yngre, kanske kan ni göra något tillsammans. Som vanligt är ordet fritt!

 • Risky?

  När det inte blev som det var tänkt, Hur ser framtiden ut? Tuffa förhållanden, aktiv design, kreativa lösningar, nytänk, nya metoder

 • Reinforcement learning

  Stora projekt, stora maskiner, stödkonstruktioner, erfarenhetsöverföring, förstärkning, kranuppställning, fundament, bärighet

 • Spotlight AI

  Erfarenheter, framtidsspaning, begränsningar, risker, tilltro, fokus på AI

   

Programmet presenteras inom kort!